Kısaltma Açıklamaları

Öğrenci İşleri Birimi

 1. Akademik Takviminin Belirlenmesi İşlemleri
 2. Ozel-Yetenek-Sinavi-Basvuru-Islemleri
 3. Öğrenci Kayıt Yenileme İşlemleri
 4. Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemi
 5. Öğrenci Belgesi Transkript vb. Belge Talepleri
 6. Muafiyet İşlemleri
 7. Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri
 8. Mazeret Sınavı İşlemleri
 9. Tek Ders Sınavı Başvuru İşlemleri
 10. Öğrenci Disiplin İşlemleri
 11. Misafir-Özel Öğrenci İşlemleri

Personel İşleri Birimi

 1. Akademik Personel Alımı
 2. Göreve Başlama İşlemleri
 3. Personel Gelen ve Giden Evrak İşlemleri
 4. Tebliğ Yazıları ve Duyurular
 5. Akademik Personelin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme
 6. Akademik Personel Görev Süresi Uzatımı
 7. Mazeret İzni İşlemleri
 8. Yıllık İzin İşlemleri
 9. Hastalık İzni İşlemleri
 10. Vekâletli İzin İşlemleri
 11. Yurtdışı İzin İşlemleri
 12. Doğum Öncesi, Sonrası ve Doğum Yardımı İşlemleri
 13. Ücretsiz İzin İşlemleri
 14. Sürekli İşçi Puantajı
 15. Görevden Ayrılma İşlemleri
 16. Disiplin İşlemleri Personel

Tahakkuk Birimi

 1. Personel Atama İşlemleri
 2. Personel Maaş İşlemleri
 3. 14 Günlük Maaş Farkı
 4. Ders Programının Ek Ders Programına Girilmesi
 5. Ek Ders Ödemesi İşlemleri
 6. Geçici Görev Yolluğu İşlemleri
 7. Giyecek Yardımı İşlemleri
 8. Kişi Borcu İşlemleri
 9. Bütçe Hazırlama İşlemleri
 10. Satın Alma İşlemleri
 11. Döner Sermaye İşlemleri
 12. Gelir Takibi İşlemleri
 13. Ek Ödeme İşlemleri Akademik Birimler

Taşınır Kayıt Birimi

 1. Mal ve Malzeme Teslim Alma İşlemleri
 2. Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri
 3. Zimmete Verme İşlemleri
 4. Zimmetten Düşme İşlemleri
 5. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri
 6. Nakil Giden Malzemeler ile İlgili Devir İşlemleri
 7. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemleri
 8. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemleri
 9. Satın Almada Taşınır Girdi İşlemleri

İş Akış Süreçlerindeki EBYS Kodları