Açıklama Link
Aile Durumu Bildirim Formu indir
Çevrimiçi Ders Telafi Dilekçesi indir
Ders Telafisi Talep Dilekçesi indir
Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi indir
Doktor Öğretim Üyeleri İçin Faaliyet Raporu Örneği indir
Faaliyet Raporu Örneği (Öğretim Elemanları) indir
Görevlendirme Talep Formu indir
İzin Talep Formu indir
Malzeme Talep Formu indir
Not Değişikliği Talep Formu indir
Not İlanı İçin OBS’nin Açılması Talep Dilekçesi indir
Sınav Tutanağı indir
Vekaletli İzin Formu indir
Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu Bildirim Formu indir
Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Bildirim Formu indir

 

14 Mayıs 2020, Perşembe 598 kez görüntülendi