Güzel Sanatlar Fakültesi, 16.01.2001 tarih ve 24289 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10.01.2001 tarihli ve 4617 sayılı Kanunun 2/a maddesine göre, Bakanlar Kurulu kararıyla 16.01.2001’de kurulmuştur. 2001 yılında Ali Çetinkaya Kampusünde kuruluş faaliyetlerine başlayan Fakültemiz, 2002 yılından bu yana Ahmet Necdet Sezer Kampusünde, seçkin bir öğretim kadrosu ile çağdaş eğitim anlayışını, disiplinlerarası bir yaklaşımla eğitim ve öğretim çalışmalarına aktarmaktadır. Fakültemiz, 2006-2007 Akademik Yılında ECTS sistemi çalışmalarını tamamlayarak Avrupa Kredi Sistemine dahil olmuştur. Yenilikçi bir coşkuyla yarının sanatçı ve tasarımcı adaylarının yetiştirildiği Fakültemizde öğretim dili Türkçe’dir.