Güzel Sanatlar Fakültesi, 16.01.2001 tarih ve 24289 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10.01.2001 tarihli ve 4617 sayılı Kanunun 2/a maddesine göre, Bakanlar Kurulu kararıyla 16.01.2001’de kurulmuştur. 2001 yılında Ali Çetinkaya Kampusünde kuruluş faaliyetlerine başlayan Fakültemiz, 2002 yılından bu yana Ahmet Necdet Sezer Kampusünde, seçkin bir öğretim kadrosu ile çağdaş eğitim anlayışını, disiplinlerarası bir yaklaşımla eğitim ve öğretim çalışmalarına aktarmaktadır. Fakültemiz, 2006-2007 Akademik Yılında ECTS sistemi çalışmalarını tamamlayarak Avrupa Kredi Sistemine dahil olmuştur. Yenilikçi bir coşkuyla yarının sanatçı ve tasarımcı adaylarının yetiştirildiği Fakültemizde öğretim dili Türkçe’dir.
Bölümler, Ana Sanat Dalları
• Seramik Bölümü
• Resim Bölümü
• Sinema ve Televizyon Bölümü
• Temel Eğitim Bölümü
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Alt Yapı Çalışmaları Devam Eden Bölümler
• Heykel Bölümü
• Grafik Bölümü
• Geleneksel El Sanatları Bölümü
• Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümlerinin Temel İlke ve Amaçları
• Sanat ve tasarım alanında sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmek, sanat ve tasarımı yaşamın ve eğitimin her düzeyinde daha yaygın ve etkili kılabilmek.
• Eğitimin her alanında çağdaş teknolojiyi kullanarak sanat, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden; bugüne ve geleceğe yönelik gereksinimlere yanıt veren; yapıcı; özgün ve eleştirel düşünceyi içselleştirmiş öncü, tasarımcı bireyler yetiştirmek.
• Eğitim-öğretim programlarımızda, sanat öğrencisinin sanatçı kişiliğinin gelişmesinde ve çağdaş-özgün bir anlatım diline ulaşmasında uygulamalı sanat dersleri kadar, düşünsel alt yapı oluşturacak kuramsal derslere de büyük önem verilmektedir. Programlarımızda teknik bilgi becerisine sahip, üretim yöntemlerine hakim, temel sanat prensiplerini ile malzeme ve kavramları evrensel sanat ölçütlerine uygun kullanabilen sanat öğrencisi hedeflenmektedir.
• Yapıcı düşünme temeli üzerinde kurulan programlarımızda, katı olan her şeyden kaçınmak, sıkı bir öğretimle bireysel özgürlük ve özgünlüğü gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin kullandığı malzeme ve gereçleriyle, görsel algı ve düşüncelerini özgün anlam ve iletilere dönüştürebilmeleri hedeflenmektedir.
• Öğrencilerin kuramsal ve teknik gelişimleri, bölüm programlarında yer alan uygulamalı ve kuramsal derslere paralel olarak düzenlenen seminer, konferans, araştırma-inceleme gezileri, konularında uzman sanat ve düşün adamlarıyla yapılan söyleşiler ve workshoplarla desteklenmektedir.
• Fakültemiz, topluma açık girişim ve etkinlikler yoluyla, sanat alanı ile toplumun her kesimini buluşturmayı hedefleyen, ulusal ve uluslararası sanat ve kültürel etkinlik projeleri tasarlamakta ve yürütmektedir. .
• Öğrencilerimizin çalışmaları, yıl sonu sergileri ve kurumlararası ortak sergi organizasyonlarıyla alımlayıcı kitleyle buluşturulmaktadır.
• Fakültemiz, ilgili sanayi kuruluşları ve sektörle kurmuş olduğu sağlıklı işbirliği çerçevesinde, öğrenci ve öğretim elemanlarının ortak veya bireysel projelerini desteklemektedir.
Fiziki Olanaklar
Eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmekte olan bölümlerimizin gereksinimlerine yönelik tam donanımlı atölyeler, laboratuarlar, derslikler, temel sanat eğitimi ve baskı resim atölyeleri, tam donanımlı TV stüdyoları, görsel eğitim salonu ve sergileme mekanları mevcuttur. Öğrenci çalışmaları için arşiv ve fotoğraf ile bilgisayar donanımlı tasarım laboratuarları kullanıma hazır hale getirilmiştir. Ayrıca öğrencilerimiz üniversitemizin diğer hizmet ve etkinliklerinden de etkin bir şekilde yararlanmaktadırlar.