MİSYON

Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, üretken bireyler yetiştirmenin yanı sıra araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

 

VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören, yetiştirdiği üretken bireylerle çağın sanat anlayışının toplumda etkin ve yaygın konuma gelmesine öncülük eden bir eğitim ve öğretim kurumu olmaktır.

 

HEDEFLER

1.Öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine yönelik her yarıyıl en az 5 etkinlik düzenlenmesi (H.1.4.*)

2.2023 yılı sonuna kadar tüm Bölümlerimizde gönüllü yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminin verilmeye başlanması (H.1.4.*)

3.2023 yılı sonuna kadar Sanat ve Tasarım ABD Doktora Programının açılması (H.1.4.*)

4.Tüm Bölümlerimizde çift ana dal/yan dal eğitimlerinin 2023 yılı sonuna kadar uygulanmaya başlanması (H.1.4*)

5.Lisansüstü öğrencilerimizin tez konusuyla ilgili en az 1 yayın yapmasının sağlanması (H.2.4.*)

6.Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla her yıl en az 5 etkinlik düzenlenmesi (H.3.2.*)

*:Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

Hedefe Yönelik Riskler için TIKLAYINIZ.