MİSYON

Evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, üretken bireyler yetiştirmenin yanı sıra araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

 

VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören, yetiştirdiği üretken bireylerle çağın sanat anlayışının toplumda etkin ve yaygın konuma gelmesine öncülük eden bir eğitim ve öğretim kurumu olmaktır.

 

2024 YILI HEDEFLERİ

1. Fakülte bünyesinde 2024 yılında en az 5 makalenin TR DİZİN/SCOPUS/WOS endekslerinde taranan dergilerde yayınlanmak üzere DOI numarası alması (H.2.1.*)

2. Tüm Bölümlerimizde 2024 yılı sonuna kadar çift ana dal/yan dal eğitimlerinin uygulanmaya başlanması (H.1.1.*)

3. Öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine yönelik 2024 yılında en az 5 adet kurum dışı gerçekleştirilen faaliyetlere katılımlarının sağlanması (H.1.4.*)

4. Lisansüstü öğrencilerimizin tez konularıyla ilgili 2024 yılında toplam, en az 5 yayın veya sergi yapmasının sağlanması (H.2.4.*)

5. Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 2024 yılında en az 20 adet kültür ve sanat alanında toplumsal katkı faaliyetinin düzenlenmesi (H.3.4.*)

6. Mezunlarımızın katılımıyla 2024 yılında en az 5 adet etkinliğin gerçekleştirilmesi (H.3.2.*)

7. Uluslararası hareketliliklerden daha etkin yararlanabilmek amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 3 farklı üniversiteyle anlaşma yapılması (H.1.3.*)

8. 2025 yılı sonuna kadar İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Resim, Sinema ve Televizyon Bölümlerimiz bünyesinde Yüksek Lisans programlarının açılması (H.1.4.*)

9. 2025 yılı sonuna kadar “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında tüm Bölümlerden en az 1 projenin kabulünün sağlanması (H.2.1.*)

*:Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

 

HEDEFLERE YÖNELİK RİSKLER

 

GEÇMİŞ YILLARA AİT HEDEFLERİN GERÇEKLEŞME SONUÇLARI

2022 Yılı

2023 Yılı