NOT : Sol taraftan bölüm seçerek bölüm bazlı filtreleme yapabilirsiniz.


Prof. Dr. Selçuk AKÇAY

Dekan Vekili

:0272 218 2563
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Sena COŞKUN

Dekan Yrd.
Si̇nema Ve Televi̇zyon Bölümü

:0272 218 2584
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Fevzi̇ Nuri̇ KARA

Dekan Yrd.
Resi̇m Bölümü

:0272 218 2565
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Erdal ÜNSAL

Bölüm Başkanı
Resi̇m Bölümü

:0272 218 2620
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Şeri̇fe Ebru OKUYUCU

Bölüm Başkanı
İç Mi̇marlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü

:0272 218 2608
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Ülkü KÜÇÜKKURT

Bölüm Başkanı
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

:0272 218 2575
:
:Akademik CV

Prof. Dr. Nesri̇n KULA DEMİR

Bölüm Başkanı
Si̇nema Ve Televi̇zyon Bölümü

:0272 218 2596
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Kayhan METİN

Bölüm Başkanı
Temel Eği̇ti̇m Bölümü

:0272 218 2599
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Özgür CENGİZ

Bölüm Başkanı
Serami̇k Bölümü

:0272 218 2607
:
:Akademik CV

Doç. Dr. Hülya PARLAKKALAY

Resi̇m Bölümü
:0272 218 2617
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Anıl SÜVARİ

İç Mi̇marlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü
:0272 218 2615
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Azi̇me CANTAŞ

Si̇nema Ve Televi̇zyon Bölümü
:0272 218 2691
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Büşra ONAY

İç Mi̇marlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü
:0272 218 2614
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Mehmet SARIKAHYA

İç Mi̇marlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü
:0272 218 2611
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Şeyda ALGAÇ

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
:0272 218 2568
:
:Akademik CV

Dr. Öğr. Üyesi̇ Sultan SÖKMEN

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
:0272 218 2572
:
:Akademik CV