Sevgili Gençler,

Fakültemiz 2001 yılında kurulmuş olup, 2001-2002 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemizde eğitim öğretim faaliyetleri, 2023-2024 akademik yılı itibariyle toplam 1100 dolayında öğrencisi, 40 akademik (15 öğretim üyesi, 18 öğretim görevlisi, 7 araştırma görevlisi) ve 11 idari personel ile devam etmektedir.

Hâlihazırda 5 bölümde (Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Resim, Seramik, Sinema ve Televizyon) lisans düzeyinde sanat eğitiminin devam ettiği Fakültemizde, “Sanat ve Tasarım” adlı yüksek lisans programımız da Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gelişen ve hızla yenileri eklenen eğitim ve öğretim teknolojilerini kullanan, alanlarındaki ulusal ve uluslararası gelişmelere duyarlı öğretim elemanlarımız, bilgi ve becerilerini öncelikle siz öğrencilerimiz ile paylaşmakta; birebir iletişimin önemli olduğu sanat eğitimleri süresince sizlerle etkin iletişim kurabilmeye özen göstererek, her birinizi çok yönlü yetiştirmeye gayret etmektedirler.

Fakültemiz, tüm öğrencilerinin “burası bizim ikinci yuvamız” diyebileceği bir ortamı sağlayarak, onların hayata hazırlanmasında gerekli tüm kaynakları en etkin biçimde kullanmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu minvalde sizlerin belirli bir koordinasyon içinde, herhangi bir aksaklığa uğramadan ve en önemlisi daha planlı bir şekilde öğrenim hayatınızı sürdürmenizi arzu ediyoruz.

Üniversitemizde geçireceğiniz yılların hem sizlerin hem ülkemiz geleceği açısından önemli olduğunun bilincinde, Güzel Sanatlar Fakültesi yönetimi olarak siz öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü imkânı sunmaya çaba gösteriyoruz. Bizlerin bu çabasına sizlerin de aynı gayret ve sorumluluk içerisinde, eğitim-öğretim hayatınızı tamamlayarak katkı sağlayacağınızı umuyor, hepinizi en kalbi dileklerim ve muhabbetlerimle selamlıyorum.

Prof. Dr. Selçuk AKÇAY

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Vekili