Birim Yöneticisi / Başkan Prof. Dr. Selçuk AKÇAY Dekan V.
Birim Kalite Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Sena COŞKUN Dekan Yardımcısı
Birim Öğrenci Temsilcisi Şeyma Nur ÇİÇEK Öğrenci
Üye – İç Paydaş Prof. Dr. Nesrin KULA DEMİR Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ş. Ebru OKUYUCU İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı
Doç. Erdal ÜNSAL Resim Bölüm Başkanı
Öğr. Grv. Kayhan METİN Temel Eğitim Bölüm Başkanı
Üye – Dış Paydaş Ahmet İLASLI Arkeolog
Benol KAPLAN Mimar, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yard.
Gülenay YALÇINKAYA Yerel Sanatçı
Mustafa YÜZÜKOCA Ressam, Sanat ve Tasarım Uzmanı (Mezun)
Sezer KÜÇÜKKURT Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Zakire Alimoğlu İçmimarlar Odası Afyonkarahisar Temsilcisi
Zeynep GÜRMAN Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Derneği Başkanı