Dr. Öğr. Üyesi Sena COŞKUN Dr. Öğr. Üyesi F. Nuri KARA