Temel Eğitim Bölümü, öğrenci almamakta ve öğrenci mezun etmemektedir. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesinin tüm diğer bölümlerinin I. yarıyıl ve II. yarıyılında yer alan uygulama ağırlıklı dersleri ile eğitim öğretimin tüm dönemlerinde okutulacak teorik dersleri planlar ve yürütür.

Bu program her hangi bir sanat disiplinine gönderme yapmaksızın, genel sanat formasyonu üzerinde durur. Sanat öğrencisinin, özgün sanat yapıtları yanında her türlü görselliği estetize edebilmeleri ve her türlü tasarımı yapabilecek bir eğitimden geçmelerini hedefler. 

Temel Eğitim Bölümü, sanat öğrencisinin sanatçı kişiliğinin gelişmesinde ve çağdaş – özgün bir anlatım diline ulaşmasında büyük önem taşıyan, tüm bölümlerin I. yılında okutulan uygulamalı sanat dersleri ile 4 yıl boyunca okutulacak kuramsal dersleri yürütmektedir. Öğrencilerin kuramsal ve uygulamalı derslerle bilgilerini, deneyimlerini, yaratıcılıklarını arttırarak, güncel sanatı yakalayabilmeleri ve evrensel normlarda eserler üretebilmeleri amaçlanmıştır.

Temel Eğitim Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesinin diğer bölümlerine yönelik Temel Sanat Eğitimi, Fotoğraf gibi sanatsal; Genel Sanat Tarihi, Türk Sanatı Tarihi, Sanat Felsefesi, Sanat Psikolojisi, Mitoloji ve İkonografi, Araştırma Yöntemleri, Çağdaş Sanat Yorumu, Sanat Eserleri Çözümlemeleri gibi kuramsal derslerle eğitim ve öğretim yapmaktadır. Ayrıca Temel bilgi teknolojileri dersi kapsamında bilgisayar ve programlarının eğitimi verilmektedir.

Temel Eğitin Bölümü, Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı ve Sanat Kuramları Anabilim Dalı olmak üzere iki alandan oluşmaktadır.