Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 13.06.2003 tarih ve 1178 sayılı kararı ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Sinema ve Televizyon Bölümü’nün kurulması uygun görülmüştür. Bölüm, ilk öğrencilerini 2007-2008 eğitim-öğretim yılında almıştır. Sinema ve Televizyon Bölümü’nün temel ilkesi; kitlesel iletişim alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış, güncel teknolojiye ve kullandığı malzemeye hakim, toplumsal ve bireysel sorumluluklarının bilincinde, evrensel düşünen, sorgulayan, yaratıcı ve çağdaş sanatçılar yetiştirmektir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavla öğrenci alan bölümde, sinema ve televizyon alanlarına eşit ağırlık verilmektedir. Sinema ve televizyon dalında hem kurama, hem de uygulamaya dayalı, eleştirel düşünmeyi, yaratıcı ve özgür ifadeyi teşvik eden eğitim verilmektedir. Öğrencilere İletişim Bilimine Giriş, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Kitle İletişim Kuramları, Türk Sinema Tarihi, Dünya Sinema Tarihi gibi kuramsal derslerin yanı sıra; Film Yapımı, Senaryo Yazarlığı, TV’de Program Yapımı, Kurgu Kuram ve İlkeleri, Film Eleştirisi ve Analizi gibi uygulamalı dersler de okutulmaktadır. Bunlarla birlikte, sektörde daha kolay istihdam edilebilmelerini sağlamak amacıyla öğrencilerin dört senelik öğretim dönemleri boyunca çeşitli uygulamalı projeler (kısa film, belgesel film, televizyon programı, canlı yayın) teslim etmeleri beklenmektedir. Aldıkları dört yıllık lisans eğitimi sonrasında mezunlarımız sinema ve televizyon sektörlerinde; yönetmen, metin ve senaryo yazarı, görüntü yönetmeni, program yapımcısı, program yönetmeni, yayın yönetmeni, haber dairesi yönetmeni, kameraman, resim seçici, kurgu operatörü, sunucu-spiker, editör, muhabir, fotoğraf sanatçısı ve film eleştirmeni olarak istihdam edilebilmektedirler. Bölüm eğitim kadrosunda şu an bir profesör, iki yardımcı doçent, dört öğretim görevlisi, dört araştırma görevlisi ve bir uzman bulunmaktadır.