Bölümümüzde eğitim birincil olarak öğrencilerin yaratıcı güçlerinin geliştirilmesini hedefler. Bu bağlamda, seramik olgusunun doğası, teknolojisi ve olası her türlü biçimlendirme yöntemleriyle öğrencileri uygulamalı olarak tanıştırarak zaman içinde onları beceri ve bilgi kazanımlarını sağlar. Seramik Sanatçı adaylarının ve endüstrinin gereksinim duyduğu tasarımcıların yetiştirilmesi temel amaçlarımızdır.