Lisans Programı 8 yarıyıldan (4 yıldan) oluşmaktadır. Programın birinci sınıfında, iç mimarlığın temelini oluşturacak, öğrenciye iç mimarlığa dair çizimlerin nasıl yapılacağını içeren, temel tasarım prensiplerini iki boyuta ve üç boyuta aktarmaya yönelik uygulamalı dersler ve iç mimarlığın temel prensiplerine, ergonomiye ve mekansal çözümlemelere yönelik teorik dersler yürütülmektedir. İkinci sınıfta, öğrencilerin alt yapılarını güçlendirmeye yönelik aynı zamanda iletişim, düşünme, öğrenme ve belgeleme becerileri kazanmalarına katkıda bulunan teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise öğrencilerimiz iç mimarlığa doğru daha hızlı adımlarla ilerledikleri için, kendi uzmanlık alanlarını oluşturabilecekleri, deneyim kazanabilecekleri, iş hayatında onlara katkı sağlayacak dersler verilmektedir. Proje ve tasarım dersleri her dönem verilmektedir ki; bu dersin amacı, öğrencinin tasarım, sanatsal, mesleki ve bilimsel açıdan ufuklarını geliştirmek, mezun olduktan sonra tasarımlarıyla, çizimleriyle ve sunumlarıyla kendini ifade etme yetisini kazandırtmaktır. Eğitimin amacı, mezunların, Türkiye’de ve dünyada, profesyonel iş yaşamı ve akademi çevrelerinde çözüm üreterek ve yeniliklere öncülük ederek etkin rol oynayabilmeleridir. Bu bağlamda; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü müfredatı kuramsal bilgiyi uygulamayla bütünleştiren ve mesleğe özgü yetkinliklerin gelişimini amaçlayan derslerden oluşmaktadır. Derslere artı olarak, öğrenciler 6. ve 8. dönemde yer alan 30’ar günlük (toplam 60 gün) büro ve şantiye staj çalışmalarını tamamlamak zorundadırlar.

Teorik ve uygulamalı derslerde yılda 1 ara sınav,1 genel sınav, yıl içinde verilen ödevlerle ve proje jürileriyle öğrencilerin başarıları kontrol edilmektedir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, 4 yıl boyunca toplam 160 kredi (240 AKTS) dersi tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve zorunlu stajlarından başarılı olmaları şartı aranmaktadır.