2020-2021 Öğretim Yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, şehit yakınları (şehit bekâr ise kardeşi, evli ise çocuğu), Anne ve babası vefat etmiş olanlar, yetim veya öksüzler ve aile geliri olarak maaşı asgari ücretin altında olan ve üzerine konut, işyeri ve/veya arsa kaydı bulunmayan fakültemiz öğrencilerinden 3 kişiye burs verilecektir.

Yukarıda belirtilen kriterlere uyan burs almak için başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimizin, başvuru evraklarını tamamlayarak elden teslim (Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimi), e-mail (gsf@aku.edu.tr), posta ya da kargo yoluyla 11.11.2020 tarihi 17.30’a kadar göndermeleri gerekmektedir.

Not: (Mail yolu ile gönderilen belge asıllarının Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine kargo ya da posta yolu ile gönderilmesi zorunludur.)

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

 1. KYK Öğrenci Bilgi Formu (Form İçin Tıklayınız.)
 2. Öğrencinin okuyan (Ortaöğretim, Lise, Üniversite) kardeşi bulunması durumunda okuyan her bir kardeş için öğrenci belgesi
 3. Aile geliri olarak maaşın asgari ücretin altında olduğunu gösterir belge (Maaş Bordrosu vs.) ve üzerine konut, işyeri ve/veya arsa kaydı bulunmadığını gösterir belge
 4. Nüfus Aile Kayıt Örneği (Anne ve babası vefat etmiş olanlar, yetim veya öksüzler)
 5. Şehit Yakınıysa Durumunu Gösterir Belge (şehit bekar ise kardeşi, evli ise çocuğu)

ÖĞRENCİLERİN DİKKAT EDECEĞİ HUSUSLAR

BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER (Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi)

 1. Genel Müdürlükten öğrenim kredisi veya burs almış veya almakta olan öğrenciler,
 2. 5102 Sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs
  almakta olan öğrenciler,
 3. Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan
  öğrenciler,
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler,
 5. Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri,
 6. Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
 7. Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

11 Kasım 2020, Çarşamba 881 kez görüntülendi