2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Fakültemiz Akademik Kurul Toplantısı, 2 Kasım tarihinde İbrahim Küçükkurt Konferans Salonunda yapıldı.

Fakültemiz Dekan Vekili Prof. Dr. Selçuk Akçay’ın yönettiği toplantı, pandemi tedbirleri alınarak, dekan yardımcılarımızın, akademik personelimizin ve Fakülte Sekreterimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı gündemi kapsamında ilk olarak M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi’nin reorganizasyon süreci ile Fakültemiz Öğretim Elemanları Karma Sergisine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Bölümlerimizin 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) sonucunda ortaya çıkan doluluk oranları ve öğrenci sayıları ile mevcut personel durumları ele alındı.

Oryantasyon programlarının ve akademik danışmanlık hizmetinin önemine değinildikten sonra güz yarıyılı uzaktan öğretim süreçleri değerlendirildi. Akademik teşvikten yararlanma düzeyi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanımı, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) verilerinin sürekli güncellenmesi, Bologna Bilgi Paketi girişlerinin tamamlanması gibi iş ve işlemlere ilişkin hatırlatmalarda bulunuldu. Bunların yanı sıra Fakültemiz öğretim elemanları, toplumsal katkı projelerinin önemi ve yürütülmekte olan kurumsal bellek çalışmaları hakkında bilgilendirildiler.

03 Kasım 2020, Salı 108 kez görüntülendi