Güzel Sanatlar Fakültemizde Bir Sergi Daha

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nde AKÜ Seramik Anasanat Dalı yüksek lisans öğrencisi Fikret Aydoğdu’nun “Seramik Çamur ve Sır Bünyelerinde Sleyt Atıklarının Kullanımı” başlıklı tez çalışması kapsamında seramik sergisi açıldı.

Sergiye tez çalışmasının jürisinde bulunan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Soner Genç ile Doç. Dr. Münevver Çakı’nın yanı sıra AKÜ Seramik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özgür Cengiz ile fakülte öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Aynı zamanda Dumlupınar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Aydoğdu’nun kişisel seramik sergisi, 3 Temmuz 2015 Cuma tarihine kadar açık kalacak.