“Eski-den Yap Çalıştayı” İle Ekolojik Tasarımın Önemi Anlatıldı

    Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 26 Mayıs 2015 tarihinde “Eski-den Yap” adlı bir çalıştay düzenledi. Çalıştay kapsamında Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanı Öğr. Grv. Selin Mutdoğan “Doğayla Uyumlu Tasarımlar” konulu bir seminer verdi.

    Öğr. Grv. Selin Mutdoğan “Ekolojik Mimarlık’ hakkında bilgiler paylaştığı konuşında Ekolojinin, çevre yükünün azaltılması için doğanın yaşam şartlarını oluşturan toprak, su ve havanın resmi elden korunmasının yanında enerji, su, hava ve toprak kullananların daha bilinçli olması gerektiğini savunduğunu kaydetti. Sunumunda, ekolojik tasarım ilkeleri hakkında bilgiler veren Mutdoğan, ekolojik tasarımda iklimsel özelliklerin dikkate alınarak, binanın konumlandırılması ile başlayan, bina tasarım düzeni, bina formu, mekân organizasyonu, malzeme seçimi ile devam eden fiziksel kriterlerin söz konusu olduğunu belirtti.

    Mutdoğan şöyle devam etti:

“Yapının çevreyle bir bütün olarak tasarlanması gerekliliğini savunan ekolojik mimarlıkta, yapının konumlandırılacağı arazi verileri, topografya, iklimsel veriler, doğal çevre örtüsü, ekolojik tasarıma ön veri oluşturan kriterlerdir. Bu kriterler yapının konumlandırılmasında, yönlendirilmesinde, yapı formunun oluşturulmasında ve malzeme seçiminde etkilidir. Ekolojik mimaride harcanacak enerjiyi en aza indirmek ve harcanan enerjiden en üst seviyede kazanç sağlamak en önemli kriterlerdendir. Bu amaçla bina tasarımında bina formu, mekân organizasyonu, bina kabuğunda malzeme ve strüktür belirlenirken dikkat edilmelidir. Yapı ile birlikte yapıda kullanılan malzemeler de ekosistemin bir parçasıdır. Ekolojik tasarımlarda üretim ve nakliye aşamasında az enerjiye ihtiyaç duyulan ve bu aşamalarda doğaya mümkün olduğunca az zarar veren doğal ve çevreye saygılı malzemeler kullanılmalıdır. Malzemeler binanın yapım, kullanım ve yıkım aşamalarında doğaya en az zararı vermeli, yıkımdan sonra tekrar kullanılabilmelidir.”

    Seminerin ardından Öğr. Grv. Selin Mutdoğan ile birlikte öğrenciler tasarım çalıştayına katıldı.

    Yapılan değerlendirme toplantısının ardından çalıştay sona erdi.