Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ-Başkan 

Prof. Dr. H. Hüseyin BAYRAKLI-Üye

Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN-Üye

Prof. Dr. Nesrin KULA DEMİR-Üye

Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU-Üye

Doç. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN-Üye

Yrd. Doç. Dr. Şeyda ALGAÇ-Üye

Hüseyin ORUÇ-Raportör