Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen Yüksek Lisans Programına öğrenci seçmek için gerekli olan şartları Üniversite ve Bölüm belirler. Şartları sağlayan ve Programa kabul edilen öğrenciler, seramik sanatında uzmanlaşma fırsatını elde ederler. Öğrenciler bu programda ilk iki sömestr ders aşamasına katılmaktadır. İlk yılı takip eden dönemlerde öğrenciler danışmaları ile belirledikleri konuda araştırmalarını yapmalı, buna bağlı olarak hazırladıkları tezlerini savunmalıdırlar. Bunun yanında bir sergi hazırlamaları zorunludur. Öğrencilerin Seramik Yüksek Lisans Programını yaklaşık iki yılda tamamlamaları gerekmektedir