Genel Bilgiler

İç Mimarlık ve Çevre TasarımıBölümü 2011 yılında çağdaş ve özgün iç mekan tasarımına ilişkin eğitim vermekamacıyla kurulmuştur. 2013-2014 eğitim yılında ek kontenjandan öğrenci almışolup halen normal ve ilinci öğretime özel yetenek sonavı olmadan (ÖSYM'ninyaptığı yerleştirme ile TM1 branşından) öğrenci almaktadır. Bu programdayetişen öğrenciler her türlü çağdaş veya tarihi yapının iç mekanları ile yakınçevrelerinin düzenlenmesi, tasarımı ve uygulamasını gerçekleştirmek üzereyetiştirilmektedir. Öğrencilerin tasarım ve uygulamalar ile yeni bir çevre veortam yaratırken dünyamızın genelinde kabul görmüş asgari konfor, sağlık veişlevsel gereksinim koşullarını sağlamaları beklenmektedir.

Projelendirilme aşamasından iç mekânlarınoluşturulması, inşaatı, tamamlanmış eski yapılarda ise iç mekânların yeniden,güncel gereksinimlere uygun olarak tasarlanması iç mimarların sorumluluğundadır.Bu sorumluluk içinde, kullanıcı ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak mekânlarıdoğru planlama, aydınlatma-havalandırma vb. fiziksel sorunların çözümü, ilgiliyakın dış çevrenin tasarımı, döşeme, tavan, duvar, mobilya ve gerekli tekstilürünlerini de içine alan tamamlayıcıların seçimi ve uygulanması bulunmaktadır. Günümüzdeevlerin ve işyerlerin dekorasyonu; fuar stantların, showroomların, iş vealışveriş merkezlerinin, hastanelerin, havaalanı otellerinin, çevreselhizmetlerin tasarımı; restorasyon ve mimari eserlerin korunması ve geleceğeyönelik tasarım gibi pek çok alanda iç mimarlara ve çevre tasarımcılarına olangereksinimin arttığı gözlenmektedir. Kentsel tasarımlarda mühendis vemimarların sanatsal kaygılar güden bakış açılarının günden güne bir ayrıcalıkve zaruret olarak kendini iyice hissettirdiği de görülmektedir. Diğer taraftan kentlerdeçevreyle tamamen uyumlu bir planlama ve tasarımın zorunlu olduğu bir süreçte mekânlarıniçi ve dışının estetik kaygılar taşınarak bütünlük ve uyum içerisinde olması,yapıların sanatçı gözü ve algısıyla ele alınması ve planlanması zorunluluğunuda doğurmaktadır. Bu zorunluluk özellikle çalışma ve yaşam alanları olan iç mekânlardahem bireylerin ekonomik, psikiyatrik ve psikolojik gelişim ve ihtiyaçlarınınhem de iş gücü potansiyelinin arttırması ve iletişim sağlığına çok önemlidestek vermesi nedeniyle ayrıca bir önem arz etmektedir. Bu yüzden insana dairolan tüm yaşam alanlarında ruhen ve bedenen huzurlu ve verimli olmasına yönelikfaydalar sağlayacak şekillerde tasarlanmalarını gerekli kılmaktadır. Bu süreçtemimar bilgi ve becerisinin sanatçı algı ve dikkati ile birleştirilmesigerekliliği doğmaktadır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü Güzel Sanatlar Fakültesibünyesinde kurulmasının önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Sanatı bilen, sanatıiçselleştirmiş, bununla birlikte mimari öğeleri teknoloji ve bilimselliğinsınırlarını zorlayacak bilgi donanımında bireylerin yetiştirilmesi bölümün öncelikleriasında bulunmaktadır.

Bölüme ait çalışmaların konusu,sanatsal beceriden, soyut fikirlere, teknolojiden, insani bilimlere uzanan birçeşitlilik göstermektedir. Dört yıllık eğitim teorik derslerle, çizim veuygulama atölyesi çalışmaları, projeler, seminerler ve bilgisayar çalışmalarıile sürdürülür. Tüm beceriler günün koşullarına uygun, sanat yönü güçlü, mimarikriterleri doğru, çağdaş mekânların yaratılabilmesi için bilgi birikimi edindirilir.Bununla birlikte öğrencilerin mesleki konularda hukuki ekonomik bilgileryönünden de donanımlı olmaları sağlanır.

İç Mimarlık ve Çevre TasarımıBölümü, dört yıllık programı ile, bu gereksinimlere yanıt vermek üzere, bualanlara hakim yeni profesyoneller kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu anlamda,ders programının genel yapısı, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi teşvik etmek,tasarım sürecinin genel düzenini tanıtmak ve anlamak, verilen bilgiyi karmaşıkiç mekan sistemlerine uygulamak ve mesleğin geleceği için vizyon geliştirmefelsefesi üzerine kurulmuştur. Aynı zamanda, bölüm, diğer tasarım alanlarıylainteraktif bir iletişim kurarak, ulusal ve uluslararası düzeyde rahatlıklaperformans gösterebilecek araştırmacı ve  tasarımcılar yetiştiren bir programıdır.

Bu bölümün ayırt edici özelliği,teori ve pratiğin birleştirilmesinin yanında iç mekânların ve çevreselbağlamların nasıl planlanacağı, düzenleneceği, yönetileceği vearaştırılacağının sadece işlevsel ve estetik yönlerine göre değil; ayrıcateknoloji, üretim, organizasyon ve işletme üzerine bilgileri içine alacakşekilde öğrenilmesine verdiği özel ilgidedir. Bu amaçlar doğrultusunda,bölümdeki dersler, temel olarak iç mekân ve çevre tasarımı kapsamında, sadeceişlevsel ve estetik bakış açılarını değil, aynı zamanda teknoloji, üretim,organizasyon ve yönetim alanındaki bilgileride içerir nitelikteyapılandırılmıştır.

İçMimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünün verdiği kuramsal ve uygulamalı eğitimle; gelenekselyaklaşımların yanında çağdaş  yaklaşımlarla yaratıcılığa önem veren çağdaş eğitim teknolojilerine hakim,evrensel bilgi ve değerleri özümseyen, özgüveni yüksek meslek adamlarıyetiştirmeyi hedeflemektedir. Mekân düzenlenmesini estetik bilgi ilebütünleştirerek, özgün ve ekonomik çözümler geliştirmeyi amaçlayan İç Mimarlıkve Çevre Tasarımı lisans programının temel özellikleri arasında;

  • İç mekân tasarımını araştırmak,
  • Özgün mobilya eşyalarını tasarlamak-örneklerini yapmak,
  • İşlevini yitirmiş yapılara yeni bir kullanım kimliği kazandırmak,
  • Tarihi eser olarak belirlenmiş eski yapıların iç mekânlarında düzenlemeler yapmak,
  • Çevre tasarımı konusunda duyarlı bir anlayışla standartlar geliştirmek,
  • Ve tüm bu çalışmaları çağdaş düzeyde bilgisayar ve eğitim teknolojisini kullanarak üretmek gibi konular bulunmaktadır.

Ayrıca;

Öğrencininkuramsal ve teknik gelişimi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafındanhazırlanan ve kuramsal- uygulamalı derslerin paralelinde düzenlenecek olanalanlarına yönelik teknik gezi ve araştırmalar, kültür – sanat etkinlikleri(seminer, konferans, uluslararası biennial, triennial, müze katalog inceleme vegezileri, VCD, DVD ve video gösterimleri, konularında uzman misafir sanatçılarve bilim adamları ile yapılan söyleşiler, workshoplar) ile desteklenecektir.

Sanat eğitiminde verilen teorikbilgiler, öğrencinin sanata giden yolların çözümlenmesinde ne ölçüde kullanıpkullanmadıkları gözlemlenecek, bu amaçla açılacak sergiler yoluyla ürünlerdevamlı kritik edilecektir. Öğrencilerin 2. ve 3. sınıflarda yapacakları 30’ argünlük (toplam 60 iş günü) stajı sayesinde alanlarındaki çalışma olanaklarınıkeşfetmelerine yardımcı olunacaktır.

Teorik ve uygulamalı derslerde yılda 1 ara sınav,1 genel sınav ve yıl içinde verilen ödevlerle öğrencilerin başarıları kontroledilecektir.  Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin,4 yıl boyunca toplam 160 kredi dersi tamamlamaları (240 AKTS) gerekmekte ve genelnot ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve zorunlu stajlarını başarı iletamamlamış bulunan öğrenciler mezun sayılırlar.

 

Yeni yapılan Güzel Sanatlar Fakültesi binasıiçerisinde yeterli atölye ve derslik imkanları mevcuttur. İç Mimari ve ÇevreTasarımı bölümü zimmetinde 2 adet proje-tasarım ve maket atölyesi ve 1 adeteğitim sınıfı bulunmaktadır. Bununla birlikte ortak kullanımda BilgisayarLaboratuarı bulunmaktadır. Bilgisayarlarda AutoCAD, 3D MAX, Simülasyonprogramları ve buna ek olarak ADEKO, Sketch Up, Corel Draw, Solid Works, Arcon,İnfowood çizim programları mevcut olup bazı programların full versiyonukullanılırken bazı programları ise demo versiyon olarak kullanılmaktadır.  Diğer ihtiyaçlar zaman içinde belirlenip teminedilmeltedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Ahşap ve maket atölyesikurulum aşamasındadır. Kalkınma Bakanlığı Zafer Kalkınma Ajansına EndüstriÜrünleri Tasarımı Bölümü ile vermiş olduğumuz “Doğal Taş Sektöründe BilgisayarKontrollü Makineler (CNC) ile Yeni Ürün Geliştirme ve Tasarım Eğitimi” başlıklıprojemiz bitmiş olup  bu CNC makinesi Ahşapve Maket atölyesinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabilecektir.

ÖSYM sınav sistemine göre bölümümüze 2015-2016Eğitim yılı itibari ile dikey geçiş sınavı ile öğrenci alımı yapılacaktır.