Sevgili Öğrenciler,

Fakültemiz 2001 yılında kurulmuş olup, 2001-2002 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemizde eğitim öğretim faaliyetleri, toplam 46 akademik (13 öğretim üyesi, 15 öğretim görevlisi,11 araştırma görevlisi, 1uzman,3 yabancı uyruklu, 3 ders ücretli), 688 öğrenci ve 9 idari personel ile devam etmektedir.Halihazırda 3 bölümde lisans düzeyinde sanat eğitiminin devam ettiği Fakültemizde, “Seramik” ve “Disiplinlerarası Sanat ve Tasarım” adlı yüksek lisans programlarımız da 51 öğrencisi ile Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gelişen ve hızla yenileri eklenen eğitim ve öğretim teknolojilerini kullanan, alanlarındaki ulusal ve uluslararası gelişmelere duyarlı öğretim elemanlarımız, bilgi ve becerilerini öncelikle öğrencilerimiz ile paylaşmakta; birebir iletişimin önemli olduğu sanat eğitiminiz süresince sizlerle etkin iletişim kurabilmeye özen göstererek, her birinizi çok yönlü yetiştirmeye gayret etmektedirler.

Fakültemiz, tüm öğrencilerinin “burası bizim ikinci yuvamız” diyebileceği bir ortamı sağlayarak, onların hayata hazırlanmasında gerekli tüm kaynakları en etkin biçimde kullanmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu minvalde sizlerin belirli bir koordinasyon içinde, herhangi bir aksaklığa uğramadan ve en önemlisi daha planlı bir şekilde öğrenim hayatınızı sürdürmeniz maksadıyla “2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim Rehberi” hazırlanmıştır.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca ihtiyaç duyacağınız pek çok sorunun yanıtını bulacağınız bu Rehberde, başta sizler için önemli tarihlerin yer aldığı “akademik takvim” olmak üzere öğretim elemanlarımızın iletişim bilgileri, “Resim, Sinema ve Televizyon, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri”mize ilişkin genel bilgiler, yürürlükteki müfredatlar, Güz ve Bahar dönemleri olmak üzere ders programları ve ders içeriklerinin yanı sıra her bölümümüze ait ara sınav ve final sınav tarihleri ile sınav programları bulunmaktadır.

Rehberin hayırlı olmasını diler; bu vesileyle hazırlık sürecinde emeği geçen başta Bölüm başkanlarımız olmak üzere, katkıda bulunan akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunarım.